ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) Danışmanlığı

invigo_logoMakki’nin işi sadece kurumunuza en uygun yazılımı önermek ve uygulamak değildir. Makki, işinizin dinamiklerini anlamaya, rekabetçi üstünlüklerini ortaya çıkartmaya çalışır.

Değerleriniz ve stratejik yönetiminizle uyumlu altyapınızı ve politikalarınızı oluşturmayı ve geliştirmeyi hedefleyen bir yönetim modelini uygulamanıza yardımcı olur.

Makki, gelecekteki gereksinimlerinizi dikkate alan yenilikçi çözümler sunarak, bugünkü ihtiyaçlarınızı karşılayacak sınırlı uygulamalar yerine, yarına hazırlanmanız konusunda size destek verecek ve her zaman sizinle birlikte olacaktır.

Rekabet ortamının çok zorlaştığı günümüzde firmalar, varlıklarını korumak ve büyütmek amacıyla yeni ve modern çözümlere yönelmektedirler. Hizmet ve mamul üretimi yapan firmalar, stok kontrolünden lojistik yönetimine, maliyetlerinden satış faaliyetlerine kadar firmanın tüm faaliyetlerini koordine etmek ve bir merkezden yönetmek amacıyla ERP sistemlerini kullanmaktadırlar.

ERP’nin İşletme Performansı Üzerindeki Etkileri

ERP, farklı birimlerde bağımsız çalışan eski sistemleri tek bir yazılım haline dönüştürür. Bir ERP sisteminde; muhasebe, finansman, üretim, insan kaynakları ve lojistik modülleri yer alır. Bu sistemler birlikte ve koordineli şekilde hareket etmektedir. Örnek olarak, bir siparişin durumunu ambar, üretim, muhasebe ve tüm ilgili departmanlar izleyebilmektedir. Bütün farklı birimler ERP içerisinde tek bir bilgi görürler ve gerekli her bilginin girişi ilgili birim tarafından yapılır. Giriş tamamlanınca bir sonraki birime otomatik olarak iletilir. Siparişin nerede olduğu, hangi aşamalardan geçtiği açıkça görülür. ERP’nin şirket performansı üzerindeki etkileri aşağıdaki başlıklar altında daha somut şekilde açıklanabilir;

Finansal bilgileri bütünleşik hale getirmek;

Üst yönetim, şirketin karına bakmak istediğinde bilginin doğruluğunu farklı kaynaklardan araştırmak durumundadır. Muhasebe kendi sistemine göre kar rakamları verir, satış başka formatta kar bildirir. Her birim kendi sistemiyle kara ne kadar katkıda bulunduğunun bilgisini verir. ERP ise herkesin ortak kullandığı bir platform üzerinden, tek bir formatta doğru bilgiyi sunar.

15_1aMüşteri siparişlerini bütünleşik hale getirmek;

ERP sistemi, satış temsilcisinin siparişi almasından başlayıp, sipariş kamyona yüklenip fatura kesilene kadar tüm işlemleri kontrol eder. Her birimde bulunan ve diğer birimlerle haberleşmeyen farklı sistemler yerine, tüm işlemler tek merkezden yönetilir.

Üretimi standart ve daha hızlı hale getirmek;

Üretim şirketlerinde, şirketin farklı birimlerinin aynı işi yapmak için farklı bilgisayar sistemleri ve yazılımları kullandıkları sıklıkla görülür. ERP sistemleri, standart bir yöntemle üretim işini otomatik hale getirirler. Farklı sistemlerin, tek ve bütünleşik bir sisteme dönüşmesi zaman kazandırır, üretimi artırır ve genel yönetim maliyetlerini düşürür.

Stokları azaltmak;

ERP, üretim sürecinin daha sorunsuz devam etmesini ve hammadde, yarı mamul ve mamul stoklarının izlenebilir hale gelmesini sağlar. Böylece stoklar azaltılır, daha iyi planlama sağlanır, stokta ya da üretimde bekleyen envanterin azalması sonucu maliyetler düşürülerek rakipler karşısında fiyat avantajı yaratılır.